Ngày 01 tháng 01 năm 01

MXH dành riêng cho doanh nghiệp

SME Platform là Mạng xã hội dành cho Doanh nghiệp đầu tiên.

Với sứ mệnh kết nói Cơ quan nhà nước với các Doanh nghiệp, cũng như giữa các Doanh nghiệp với nhau. SME Platform cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết cũng như một môi trường hoàn thiện nhất dành cho người dùng.

Bài viết có liên quan