Ngày 29 tháng 29 năm 29

Giới thiệu SME Platform

Mạng xã hội đầu tiên dành cho Doanh nghiệp tại Việt Nam

Đây là một dự án lớn do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội triển khai và đưa vào thực hiện vào đầu năm 2020 dưới sự hướng dẫn, quản lý trực tiếp từ Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội đảm nhận.

Mục tiêu dự án nhằm tạo ra một mạng xã hội lớn dành cho các Doanh nghiệp, một môi trường thân thiện, tin cậy và phát triển

Bài viết có liên quan